Ulusal Enerji Forumu

Başlangıç » Politika & Piyasalar » 2018 OIES ‘Türkiye’de Gaz Arzında Değişiklikler’ Raporu

2018 OIES ‘Türkiye’de Gaz Arzında Değişiklikler’ Raporu

OIES’in; Ocak 2018’de ‘Türkiye’de Gaz Arzında Değişiklikler’ konulu bir raporu yayınlandı:

Enerjide yapısal değişiklikler dönemi …

Türk hükümeti, enerji sektöründe önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirme sürecinde. 

oies_profile_400x400Oxford Üniversitesi’ne bağlı, bağımsız Oxford Enerji Çalışmaları Merkezi (OIES), Ocak 2018’de yayınladığı 19 sayfalık raporda, Türkiye’de enerji bileşimi içinde doğal gazın payının başarılı bir şekilde düşürülerek, yerine yerel enerji kaynaklarını destekleyen programların uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Özellikle, doğalgaz ithalatına aşırı bağımlılık kaygıları nedeniyle, doğalgazın enerji karışımı içindeki payının azaltılması öngörülüyor. Alınan bu kararın kaynağında, hem ticari hem de stratejik perspektifte yaşanan endişeler bulunuyor.

Daha önce hızlı büyümeden dolayı, elektrik üretimi için kullanılan gaz seviyesinin ülkedeki en büyük doğal gaz tüketim sektörünü yarattığı belirtilen raporda,  gaz talebindeki artış tahminlerinin geçmişte yüksek olduğu vurgulanıyor. Bu nedenlerle, Türk Hükümeti’nin yapısal değişikliklere gittiğinin altı çiziliyor.

Türk hükümetinin yeni enerji politikasını anlamaya yardımcı olmak için
gerçekleştireceği değişikliklere bir göz atalım :

ampullu piyasa

YENİ ENERJİ POLİTİKASI ÜÇ AŞAMALI…

Rapor, Türkiye’nin yeni enerji politikasının daha iyi anlaşılması için gelişmeleri üç aşamada ele alıyor.

Birinci aşamada, Türkiye’nin doğal gazının yüzde 53’ünü tedarik eden Rusya’ya bağımlılığını azaltmak ve fiyat rekabeti çerçevesinde, gaz arz güvenliğini sağlamak için gaz tedariği çeşitliliğini (boru hatları, LNG, FSRU) sağlarken, yeraltı gaz depolama çalışmalarının da sürdürülmesine odaklanılması gereği kaydediliyor.

İkinci aşamada, temel olarak doğal gaz ithalatına dayalı olan enerji sektörünün hükümetin desteklediği “Yerli ve Milli Maden Politikası” kapsamında kömür ve yenilenebilir enerji gibi yerel kaynaklara entegre etme çalışmalarının yürütülmesi yer alıyor. Bu aşamanın yaratacağı ekonomik açılımlarla istihdama da hız verilmesi hedefleniyor.

Üçüncü aşamada ise Türkiye’nin bu ilk aşamadaki çalışmalarının sonucu olarak fazla doğal gazını ihraç ederek bir doğal gaz ticaret merkezi haline dönüşme hedefi üzerinde duruluyor.

OIES Raporu :

Gas-Supply-Changes-in-Turkey-Insight-24_Oxford.energy

KAYNAK: Forum Bilgi Yönetimi, Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı (EPİDA)

%d blogcu bunu beğendi: