Ulusal Enerji Forumu

‘Enerji’ Sözleri…

Enerji ‘ebedi’ hayattır.

ENERJİ SATRANCINDA 2018

 

2018 ETKİNLİKLERİMİZE BEKLİYORUZ!

Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı

90-216-510-2014 Pbx
Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
Çalışma Günleri: Pazartesi - Cuma
Öğle Tatili: 12:30 - 13:15

Reklamlar

EPİDA

Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı (EPİDA)

Kuruluş: 2005

uef kapi epida 69.5x70.5cm.eposta.logo

2000’ler itibarı ile sadece ülkemizde değil, dünyada da enerjide büyük bir ‘değişim’ hatta devrim yaşanmaktadır. Varolan enerji süreçlerinin yerlerine hızla yenileri gelirken, Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı (EPİDA) olarak, bu değişimi zamanında öngörmüş ve piyasayla paylaşmış olmanın anlamının büyük olduğunu düşünüyoruz!

cropped-gettyimages-476230220_31.jpg

Türkiye’de kurumsal forum konseptinin öncüsü olan Neslihan Gökdemir; enerji sektöründe, dünyada kurulu ilk izleme ve derecelendirme kuruluşunu, zamanının ötesine bakan bir gözle, 2005 yılında, herhangi bir yatırımcı desteği almaksızın, Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı (EPİDA) adıyla yüksek bir öngörü ve özel sektör tecrübesi ile hayata geçirmiştir.

Günümüzde, enerji forumlarına ev sahipliği yapan EPİDA, 2005 yılından günümüze tüm etkinliklerin bilgi idaresini de gerçekleştirmektedir.

EPİDA Bilgi idaresi yapılanmasında; elektrik, petrol, doğalgaz, hidroelektrik, kömür, nükleer, yenilenebilir, jeotermal, bor, hidrojen ve maden konularında uzman gruplar yer almaktadır.

EPİDA, kuruluşu ile birlikte dizayn ettiği sektörel matris ve sahip olduğu ‘Ulusal Enerji Veritabanı’nını yeniden yapılandırararak 2018 yılında bölge ülkelerinde yeni açılımlar yapmaya hazırlanmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarının izlendiği ‘Ulusal Enerji Envanteri’nin yanı sıra kendi bünyesinde, en az beş yıl enerji sektöründe etkin olmuş işadamı, politikacı, gazeteci, akademisyen ve bilim adamlarının mesleki başarılarının izlendiği  ‘Enerji Adamları Veritabanı’ da yine alanının ilklerindendir ve bu yeni yapılanmada anahtar öneme sahiptir. EPİDA veritabanı ve ağlarında, 10000’in üzerinde aktif üye ve yaklaşık 2000 enerji adamı yer almaktadır.

 

Reklamlar

Kurucu & Başkan

Enerjide Yeni Geleceği Türkiye ve Dünya İçin Hep Birlikte İnşa Edelim

Let’s build a new energy future in Turkey and around the world together

«Всем вместе строить новое будущее в энергетике для Турции и всего мира»

Neslihan Gökdemir (1989 – 2017)

https://neslihangokdemir.wordpress.com/

Ulusal Enerji Forumu Kurucusu & Başkanı; iktisatçı, gazeteci ama hepsinden daha çok Türkiye’de öncü bir ‘Enerji Düşünürü’dür. Türkiye’de; 50 yıllık bir vizyonla, enerji sektörünün yeniden tasarlanması gereğini toplumla paylaşarak, objektif ve eleştirel değerlere bağlı ve tarafsızlıkla hareket eden, inovasyonda öncü çok kesimli diyalog ortamları tasarlamış ve uygulamıştır. 

Neslihan Gökdemir, 1970, İstanbul doğumludur. İstanbul Çamlıca Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan  Gökdemir, üniversitedeki iktisat öğrenimine, İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde katkı sağlamıştır.

Neslihan Gökdemir, üniversite öğreniminden hemen sonra ulusal ekonomi basınında gazetecilik ve köşe yazarlığı yapmış; Dünya Gazetesi Kurucu ve Başkanı merhum Nezih Demirkent ile genç yaşta çalışma yaşamına başlamış; basın ve ekonomi dünyasının önemli isimleriyle çalışmıştır.

İzleyen yıllarda, basın dünyası deneyimlerine özel sektör tecrübesini ekleyen Gökdemir, yapı ve enerji sektörleri ile Rusya ve BDT ülkeleri konusunda danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 1992 yılından bu yana konusu ile ilgili pek çok uluslararası toplantının katılımcısı olmuş; bildiri sunmuş; seminerler vermiş; ekonomi, uluslararası ilişkiler ve enerji alanında iş dünyasındaki görevlerine paralel olarak gazetecilik yapmıştır.

Basın sektöründeki tecrübelerini iktisat alanındaki eğitimi ile birleştiren Gökdemir, 1992–1996 yılları arasında, uluslararası bir taahhüt firmasında ağırlıklı olarak enerji projelerinde çalışmıştır. Bu görevine paralel olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Türk-Rus İş Konseyi Başkanı Yavuz Kılıç’a, 1992–1997 yılları arasında, enerji sektörü, uluslararası ekonomik gelişmeler, Rusya ve BDT Ülkeleri konusunda danışmanlık yapmıştır. Bu görevi sırasında, Rusya ve BDT ülkelerinde pek çok uluslararası etkinliğin mimarisinin kurgulanıp hayata geçirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun kuruluş çalışmalarında ve Türk Rus İş Konseyi’nin yapılandırılması ve geliştirilmesinde etkin görevler almıştır. 1996–2001 yılları arasında, yapı sektörüne Rusya ve BDT ülkeleri konusunda danışmanlık vermeye devam etmiştir.

Gökdemir, 1996 yılında Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un “Biz Senin Çocuklarınız Moskova” isimli eserinin Türkiye’de basılıp yayınlanmasını sağlamıştır. Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde Türk Basınında ilk kez “Yüzyıl Değişirken Rusya” isimli bir köşede yazmış; enerji ve ekonomi ile ilgili pek çok konuya ilk kez sütunlarında yer vermiştir. Sovyetler Birliği’nin en önemli simalarından Gorbaçov’un Türkiye’ye getirilmesinde görevler almıştır. Katıldığı uluslararası ziyaret ve toplantılarında; Zuganov, Yavlinski, Şatalin, Çernişev ve St Petersburg Belediye Başkanı Sobçak gibi Rusya Federasyonu’na yön veren önemli simalarla görüşme ve söyleşiler yapmıştır. Bu alanda çeşitli yayın ve raporlar hazırlamıştır. Bilindiği üzere, St Petersburg Belediye Başkanı Sobçak, Rusya Federasyonu Anayasası’nın mimarlarından olup, Putin’in de akıl hocasıydı.

Neslihan Gökdemir, 2001 yılından bu yana Ulusal Enerji Forumu’nun Kurucusu ve Başkanıdır. Ulusal Enerji Forumu, serbest piyasaya geçiş sürecinde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektöre rehberlik etmek amacıyla, Türkiye’de ‘Enerjide Bilgi İdaresi’ misyonunu geliştirerek, 2005 yılında, Enerji Piyasası İzleme ve Derecelendirme Ajansı’nı kurmuştur.

Enerji sektöründe bilgi altyapısının kurulması ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için ulusal ve uluslararası projeler üretmekte olup, Ulusal Enerji Forumu ve beraberindeki projelerle, Türkiye enerji endüstrisinin değişen Türkiye ve dünya konjonktüründeki stratejik pozisyonunu güçlendirmek amacıyla, üst düzey karar vericiler ve toplum için periyodik bilgi üretimi ve akışının bilim dünyasının da katkıları ile gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Gökdemir’in yayınlanmış çok sayıda yazı, makale, rapor ve görüşü bulunmakta olup, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Evli olan Gökdemir’in 2011 doğumlu Demirhan Taha isimli bir erkek evladı bulunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi: https://neslihangokdemir.wordpress.com/

kurucumuz 126x78.5cm_dsuk

Türkiye Enerji Forumu 05

Ana Tema: “Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerjide Büyük İnovasyon” ve “Enerjide Yükselen Yeni Bölgesel Güç: Türkiye”

Türkiye’nin küresel ve bölgesel enerji arz güvenliğine katkısının önem kazandığı günümüzde; beşincisi gerçekleştirilen Türkiye Enerji Forumu, “Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerjide Büyük İnovasyon” üst teması ve “Enerjide Yükselen Yeni Bölgesel Güç: Türkiye” ana teması ile 01–02–03 Temmuz 2008 tarihlerinde İstanbul’da, Kandilli Adile Sultan Sarayı’nda toplandı.

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı; Enerji, Çevre Bakanları ve bağlı kuruluşlarının ile iş dünyasının değerli yatırımcılarını ağırlayan Türkiye Enerji Forumu, sektörün önümüzdeki dönem yatırımlarına yön verebilmesi ve gelecek planlarını oluşturulabilmesi açısından önemli sonuçlar elde etti.

ULUSAL ENERJİ FORUMU 2001-2050

Ulusal Enerji Forumu, bugüne kadar gerçekleştirdiği ulusal forum dizileri çerçevesinde, 302 üst düzey karar vericiyi ‘konuşmacı’, 3853 üst düzey karar vericiyi ‘ katılımcı’ olarak toplam 114 oturumda ağırlamıştır. İş dünyası, politika, sivil toplum, kamu ve diplomatik kuruluşlar ile basın ve üniversitelerden seçkin konukların yanısıra uluslararası kuruluşların temsilcilerini de ilk kez böylesi bir konseptte Türkiye’de bir araya getirme başarısını gösteren Ulusal Enerji Forumu’nun işbirliği yaptığı kuruluşlar sektöre yön veren çok önemli misyonlara sahiplerdir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Türkiye Enerji Forumu 04

Ana Tema: “Rekabet Edebilir Bir Sanayi İçin Enerjide Yenilikler” TÜRKİYE ENERJİ FORUMU’nun dördüncüsünde, 800 kişilik değerli bir topluluğu ağırlanmıştır. Üç günlük Forum’da sanayi ağırlıklı bir program gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Enerji Forumu 03

Ana Tema: “Küresel Enerji Dengeleri ve Türkiye” Üçüncü Forum’da, 38 ülkeden temsilcilerin katıldığı TÜRKİYE ENERJİ FORUMU, 800 kişilik değerli bir topluluğu ağırlamıştır. Üç günlük Forum’da ayrıca; Avrupa, Rusya, Japonya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya, Litvanya, Filistin, Norveç, Tayland, İsviçre, ABD, Avustralya, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Türkmenistan, Çin, Pakistan, Yunanistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin temsilcileri ağırlanmıştır.

Türkiye Enerji Forumu 02

Ana Tema: “Türkiye’nin Yeni Enerji Stratejileri” II Türkiye Enerji Forumu’nun ikincisi Çırağan Sarayı‘nda, “Türkiye’nin Yeni Enerji Stratejileri” II ana teması ile toplandı. Ulusal ve uluslararası gelişmelerin tartışıldığı toplantıda,13 Ana Oturuma paralel olarak, 12 Çalıştay gerçekleştirildi.

Türkiye Enerji Forumu 01

Ana Tema: “Türkiye’nin Yeni Enerji Stratejileri”

Üçüncü bin yılda sürdürülebilir bir geleceğin tasarlanması ve yeniden yapılanma ile uyum sürecinin oluşumu için enerji dünyasının üst düzey bürokrasisi, ilgili bakanlıklar, sanayiciler, işadamları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları “Türkiye’nin Yeni Enerji Stratejileri” ana temalı TÜRKİYE ENERJİ FORUMU’nda toplandı. Türkiye’de ilk kez sektörün tüm kesimlerini fikir temelli bir yapılanma ile araya getiren bu sektörel çalışma modeli, yıllar içinde sayısız kişi ve kuruluşun ve rakilerimizin esin kaynağı oldu…

27-28 ve 29 Kasım 2001 tarihlerinde , ana oturumları İş Bankası Kuleleri Oditoryumu‘nda, çalıştayları Sabancı Center‘da gerçekleşen TÜRKİYE ENERJİ FORUMU, yeni bin yılın ilk büyük buluşmasıydı. Foruma yaklaşık 800 kişi ve kurum katılırken; 16 ayrı oturumda, 62 konuşmacının sunduğu bildirilerle sektörde ilk kez işbirliği ve sinerji ortamı objektivite ve tarafsızlıkla yaratıldı.