Ulusal Enerji Forumu

Kategori arşivi: TEF.04

Reklamlar

Türkiye Enerji Forumu 04

Ana Tema: “Rekabet Edebilir Bir Sanayi İçin Enerjide Yenilikler”

TÜRKİYE ENERJİ FORUMU’nun dördüncüsünde, 800 kişilik değerli bir topluluğu ağırlanmıştır. Üç günlük Forum’da sanayi ağırlıklı bir program gerçekleştirilmiştir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Reklamlar